Privacy

April 2018

Jouw privacy is belangrijk voor Your Social Media Buddy. Your Social Media Buddy verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Over ons

Deze website wordt beheerd door Your Social Media Buddy. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Je kunt Your Social Media Buddy bereiken via:
YSMB
Gouwsluisseweg 96
2405 XS Alphen aan den Rijn
KvK: 67926835
E-mail: dirkjan@yoursocialmediabuddy.com

De verwerkingen
Wij verwerken persoonsgegevens in de volgende situaties:

NAWTEW-gegevens

Middels deze website, onze social media, visitekaartjes, e-mail, aanmeldingsformulieren, telefoon en/of netwerkevenementen ontvangen wij veel persoonsgegevens. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Website

Deze gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Als jij een vraag aan ons stelt, geef je ons toestemming om jouw gegevens te verwerken om de vraag te beantwoorden.
 • Wij verwerken persoonsgegevens om aanmeldingen voor evenementen te registreren. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst, zonder deze gegevens kunnen wij jou niet aanmelden voor het evenement.
 • Het verkopen en van diensten en het nakomen van de dienstovereenkomsten, waaronder het doen toekomen van offertes en facturen en het voeren van onze administratie daaromtrent. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst, zonder deze gegevens kunnen wij geen overeenkomst aangaan.
 • Het versturen van een nieuwsbrief en het doen van aanbiedingen via e-mail of social media (inclusief via chatbots en apps). Deze verwerking doen wij op grond van jouw toestemming.

Financiële gegevens

Middels onze contracten, aanmeldformulieren en/of visitekaartjes ontvangen wij financiële gegevens. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Bankrekeningnummer;
 • Btw-nummer;
 • BSN (bij ZZP’ers is het BTW nummer afgeleid van het BSN)

Deze gegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het doen van offertes, het opstellen van de overeenkomst, het opstellen en versturen van facturen en het monitoren en incasseren van betalingen. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst, zonder deze gegevens kunnen wij geen overeenkomst aangaan.
 • Om onze Btw-aangifte te doen, deze verwerking voeren wij uit om onze wettelijke verplichting na te komen.
 • Het plaatsen van advertenties op social media platforms namens onze klanten. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst, zonder deze gegevens kunnen wij een deel van de overeenkomst niet uitvoeren.

Digitale gegevens

Via cookies, gebruikslogs van de website, overeenkomsten, aanmeldformulieren en social media platforms (user generated content) ontvangen wij digitale gegevens. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • IP-adres;
 • MAC-adres;
 • Type apparaat waarmee je surft;
 • Naam en inloggegevens op social media platforms, inclusief foto’s.

Deze gegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het optimaliseren van onze website voor op jouw apparaat (i.e. geoptimaliseerd voor mobiel, zorgen dat je ingelogd blijft, vasthouden van gegevens op invoervelden en formulieren). Deze verwerking doen wij op grond van jouw toestemming.
 • De uitvoering van werkzaamheden die voortvloeien uit een overeenkomst (voor het plaatsen berichten). Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst, zonder deze gegevens kunnen wij een deel van de overeenkomst niet uitvoeren.
 • Het doen van aanbiedingen van diensten via social media (inclusief chatbots en apps) of het e-mailen van de nieuwsbrief. Deze verwerking doen wij alleen op grond van jouw toestemming.

Overige persoonsgegevens

Via opnames van telefoongesprekken en bijeenkomsten op audio- of visuele media (waaronder Facebook live, vlogs, et cetera) verwerken wij ook persoonsgegevens.

Deze gegevens zijn nodig voor de volgende doeleinden:

 • De gegevens zijn noodzakelijk voor de nakoming van een overeenkomst met jou.
 • We gebruiken de gegevens voor promotiedoeleinden. Bij deze verwerking hebben wij een gerechtvaardigd belang die betrekking heeft op onze bedrijfsvoering, namelijk het vergroten van onze bekendheid.
 • De monitoring van de kwaliteit van onze dienstverlening. Bij deze verwerking hebben wij een gerechtvaardigd belang die betrekking heeft op onze bedrijfsvoering, namelijk het waarborgen van onze kwaliteit.

Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens, met name jouw portret via foto’s en video. Deze gegevens worden door ons verwerkt op grond van jouw uitdrukkelijke toestemming of in de gevallen dat jij ze zelf openbaar hebt gemaakt.

Bewaartermijnen

Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De onderstaande termijnen gelden, tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

De gegevens die jij verstrekt hebt ten behoeve van een overeenkomst met ons, bewaren wij gedurende de duur van de overeenkomst. Na afloop van de overeenkomst, zullen wij jouw gegevens binnen 1 jaar verwijderen.

Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief zullen wij jouw gegevens binnen 1 maand verwijderen.

Gegevens die wij ontvangen op basis van jouw toestemming, zullen wij verwijderen binnen 1 maand nadat jij jouw toestemming intrekt.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Jouw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden die ten behoeve van ons een deel van de verwerking op zich zullen nemen.

Zo delen wij persoonsgegevens met de volgende partijen:

 • Derden die (een deel van) de opslag van gegevens op zich nemen;
 • Partijen die voor ons advertenties maken en plaatsen, o.a. op social media-kanalen;
 • Partijen die de opslag en back-up van onze website faciliteren;
 • Diensten waarmee wij documenten kunnen maken en bewerken.

Doorgifte aan een derde land

Een deel van de partijen met wie wij gegevens delen, zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.

Beveiliging persoonsgegevens

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer jij de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Google

Om advertenties beschikbaar te stellen gebruiken wij cookies van Google (YouTube, Ad Sense, DoubleClick), deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier: [https://www.google.com/policies/technologies/ads/]. Meer informatie over het beleid van Google kun je hier vinden.

De Google cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Omdat wij bovendien graag willen weten hoe onze bezoekers deze website gebruiken, zodat wij het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Facebook

Daarnaast plaatsen we cookies van Facebook (Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven.  Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

De bewaartermijn van deze cookies is maximaal 2 jaar.

Automattic

Wij plaatsen cookies van Automattic, die voor analyse-doeleinden onder andere het aantal bezoekers van onze website bijhouden. Deze cookies zorgen onder meer voor de optimalisatie van onze website en helpt ons bij het beantwoorden van e-mails. Meer informatie over het privacybeleid van Automattic vind je hier.

De bewaartermijn van deze cookies is maximaal 2 jaar.

LinkedIn

Tenslotte plaatsen wij cookies van LinkedIn (LinkedIn Pixel), die jou trackt voor LinkedIn data. Meer informatie over de cookies van LinkedIn vind je hier.

Deze LinkedIn cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links

Op onze website zul je links of social media buttons naar externe websites aantreffen. Door op een link of button te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Rechten

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Als wij bepaalde gegevens van jou verwerken op grond van jouw toestemming, dan heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via dirkjan@yoursocialmediabuddy.com.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan. Deze klacht kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Advertentie